Presse

FAKTA

HEX! Museum of Witch Hunt er en del af Sydvestjyske Museer og blev indviet 29. juni 2020.
Det ligger i Quedens Gaard karreen, hvor også Jacob A. Riis Museum og Skoletjenesten på Quedens Gaard har til huse.

Støtte

HEX! Museum of Witch Hunt har modtaget 23 mio. kr. i støtte til renovering og indretning af museum fra:

  • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
  • A.P. Møller Fonden
  • Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond
  • Sportgoodsfonden
  • Bikubens Fond
  • SE Vækstpuljen
  • Bevica-fonden
  • Johan Hoffmann Fonden

Samarbejdspartnere

Udstillingerne er udviklet i samarbejde med Moesgaard Museums Udstillingstegnestue.

Jørgen Overbys Tegnestue A/S står for bygningsrenoveringen af hele Quedens Gaard karreen.

Følg museet på

Om Sydvestjyske Museer

Sydvestjyske Museer er et statsanerkendt kulturhistorisk museum i Esbjerg kommune. Museet har en lang række udstillingssteder og det arkæologiske ansvar i Esbjerg -, Fanø -, Vejen – og Billund kommune.
Se www.sydvestjyskemuseer.dk for mere om museet og dets aktiviteter.

Pressebilleder

Find billeder fra museet i Sydvestjyllands content pool 

Kristus-monogram DOWNLOAD

Porten til HEX! Museum of Witch Hunt i Sortebrødregade 1 prydes af et magisk mærke, nemlig et såkaldt Kristus-monogram, hvor bogstaverne IHS er sammenslyngede. De står for de latinske ord ”Iesus Hominum Salvator” – på dansk: Jesus, menneskenes frelser.
Lige præcis dét monogram blev i 15- og 1600-tallet indridset ved mangt en portindgang eller båret som udsmykning på ringe og andre personlige genstande.

Foto: Sydvestjyske Museer

BILLED-ID: 1_Skæggemand HEX DOWNLOAD

De såkaldte hekseflasker eller skæggemænd var særligt anvendt i England, hvor man også fyldte dem med søm, hår eller sågar urin inden man begravede dem som beskyttelse mod det onde

Foto: Sydvestjyske Museer

BILLED-ID: 2_Hugormepotte HEXDOWNLOAD

I Danmark brugte man ofte jydepotter, som blev begravet med forskelligt indhold. De skulle virke som en form for ondtafværgende magi og kendes helt frem til 1800-tallet.

Foto: Sydvestjyske Museer

BILLED-ID: 2_Jydepotte med dyreknoglerDOWNLOAD

Jydepotten her vil blive udstillet på HEX! Den blev fundet med bunden i vejret og indeholdt dyreknogler, et teglskår og lidt kakkel.

I 15- og 1600-tallet var heksefrygten på sit højeste, heksen var ”det onde”, man ville holde fra døren. Derfor begravede man jydepotter i husets væg eller ildsted eller under gulvet. Nogle af dem, vi finder i dag, er tomme, og andre indeholder ondtafværgende sager som dyreknogler og hugorme. De er anbragt for på magisk vis at holde ondskab ude.

Foto: Sydvestjyske Museer

Se også billedtekst til: 2_Hugormepotte HEX

BILLED-ID: 3_Blocksberg HEXDOWNLOAD

I den tidlige moderne periode foregik en livlig debat blandt de såkaldte dæmonologer, som forskede i heksenes idrætter. Man var fx ikke helt enige om, hvorvidt der virkelig fandtes heksesabbatter, som denne på Bloksbjerg fra Johan Praetorius’: “Blockes-Berges Verrichtung”, 1669.

Ill: Michael Fornitz privatsamling

BILLED-ID: 4_ Bygningerne HEXDOWNLOAD

Den dystre historie om trolddomsprocesserne formidles i autentiske rammer, bl.a. i Ebbe Mogensens gavlhus fra 1580 i Sortebrødregade.

Foto: Sydvestjyske Museer

BILLED-ID: 5_QG_Gården HEXDOWNLOAD

HEX! åbner i den historiske Quedens Gaard karre, hvor dele af bygningerne er samtidige med hekseforfølgelserne i Danmark.

Foto: Sydvestjyske Museer

BILLED-ID: 6_QG_Sortebrødregade HEXDOWNLOAD

Det smukke renæssancehus i Sortebrødregade fra 1580 huser på første salen HEX!, mens der er indrettet butik og billettering i stuen.

Foto: Sydvestjyske Museer

BILLED-ID: 7_tommelskruer HEXDOWNLOAD

Tommelskruer fra Ribe dateret til perioden 1536-1660. I Danmark måtte man først anvende tortur, når den tiltalte heks var kendt skyldig. Torturen tjente til at afsløre alle detaljer samt afdække om den dømte havde medsammensvorne. Tommelskruerne vil blive udstillet på HEX! Museum of Witch Hunt.

Foto: Sydvestjyske Museer

BILLED-ID: 10_Del Rio HEXDOWNLOAD

Viden om djævlen, dæmoner og troldfolk var vigtig og der blev diskuteret teorier på kryds og tværs af både religiøse og geografiske grænser. Jesuitermunken Martin Del Rio udgav bogen Disquisitiones Magicae 1599-1600. En udgave fra 1636 vil blive udstillet på HEX!

Foto: Sydvestjyske Museer

BILLED-ID: 12_Heks på ged HEXDOWNLOAD

Langt størstedelen af de dømte og henrettede var kvinder. Billedet af den fordærvede kvinde og negationen af den gode hustru og mor går igen i tidens visuelle fortolkninger af heksen. Kobberstikket af Albrecht Dürer er fra ca. 1500 og danner udgangspunktet for museets logo, som er designet af Kirk & Kløgt.

Ill: Michael Fornitz privatsamling

13_Hexensabbat_ Frans Francken den yngre_ 1610 _Staatsgalerie NeuburgDOWNLOAD

I 15- og 1600-tallet var de fleste overbevist om, at hekse mødtes til sabbat. For at komme frem til de store fællesmøder, måtte heksene flyve, og dette kunne naturligvis foregå på kost, men også andre redskaber, dyr og sågar forheksede mennesker. Fælles var dog, at både heksen og transportmidlet først måtte smøres med en magisk flyvesalve, før de kunne lette. I samtiden cirkulerede forskellige forestillinger (og opskrifter) om indholdet i sådan en salve. Grundlæggende bestod den af de mest frygtelige ting, man kunne forestille sig – herunder ofte fedtet fra dræbte spædbørn, den giftige alrunerod og andre farlige planter såsom galnebær.

Til højre i billedet bliver en heks smurt med flyvesalve, mens en anden flyver op gennem skorstenen til venstre.

 

Ill: Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Staatsgalerie Neuburg

14_Anja Loven med sin søn David Jr. og børn fra Land of HopeDOWNLOAD

Anja Ringgren Lovén åbner HEX! Museum of Witch Hunt.
Anja Lovén er blevet kendt for sin store indsats for de såkaldte heksebørn i Nigeria, børn som i bedste fald er blevet sat på gaden af deres forældre og lokalsamfund, fordi man er overbevist om, at de er besat af onde ånder og trolddom. Hun har reddet i snesevis af børn og givet dem en ny start med kærlighed, pligter og skolegang, og hun har sågar etableret et lille hospital som en del af institutionen Land of Hope..

Foto: Land of Hope

15_Anja Lovén besøger Dalai Lama med sin søn David  Jr.DOWNLOAD

Anja Ringgren Lovén besøgte Dalai Lama med sin søn David Jr. i 2017.

Foto: Land of Hope

Andreaskors DOWNLOAD

Mange bindingsværkshuse er prydet med to store krydser, de såkaldte Andreas-kors. De er dekorative men beskytter også mod “Det onde”.

Foto: Sydvestjyske Museer